Søk om Manchester United kredittkort

For å søke om Manchester United kredittkort trenger vi at du fyller ut informasjon om deg selv, og at du deretter
identifiserer deg med bankID. Det er både trygt og enkelt.

 

Priser Manchester United Visa
Årsgebyr Kr 0
Etableringsgebyr Kr 0
E-postfaktura Kr 0
Varekjøpsgebyr inn-/utland Kr 0
Kontantuttaksgebyr inn-/utland av beløp Kr 40 + 1 %
Overtrekksgebyr Kr 125
Admin-gebyr ved inaktivt kort 12 mnd Kr 149 *
Valutapåslag 1,75 %
Eff. rente kjøp/kontant 26,9%

Du belastes ikke renter for varekjøp dersom du betaler hele utestående saldo innen forfall. Betales kun deler av beløpet, vil det belastes renter for hele beløpet fra kjøpstidspunktet til dato for innbetaling. Ved kontantuttak beregnes det renter fra uttaksdato. 
Eff.rente 26,9 %, 15 000, - o/12 mnd. Totalt 17 026,20

*Se fullstendig oversikt over priser og betingelser